Werk aan tafel

Bedrijfsbrede coaching

Coaching als manager

Voor een optimaal bedrijfsresultaat is het belangrijk dat mensen in staat worden gesteld het meeste uit zichzelf te halen en dat ze ondersteund worden bij eventuele vragen of problemen.

Om te zorgen dat je als manager weet wat er speelt en daar op in kunt haken is het belangrijk dat je iedereen die onder jouw verantwoordelijkheid valt geregeld spreekt.

Sommige managers doen dat al fantastisch, maar niet iedereen is er even goed in. In het slechtste geval zijn er helemaal geen open gesprekken tussen manager en medewerker, of alleen maar de formele 'doelengesprekken' en 'beoordelingsgesprekken'. Het gebrek aan contact zorgt dat je als manager niet weet wat er speelt, dat problemen onder de oppervlakte kunnen ontstaan en je vervolgens vooral brandjes aan het blussen bent.

Daarbij merken medewerkers het gebrek aan oprechte aandacht meestal maar al te goed. Dat leidt tot een lagere betrokkenheid, een slechte sfeer en minder motivatie. Dat betekent dat je medewerkers -en dus het bedrijf- niet optimaal presteren.

Dat is onplezierig voor iedereen en zie je terug in je resultaten.

Het opzetten van een coaching structuur

Een goed startpunt is een medewerkers checkup om met alle medewerkers een goed en open gesprek te hebben en door actieve opvolging te zorgen voor meer motivatie en productiviteit.

Vervolgens is het zaak om die eenmalige actie om te zetten in een vaste coaching structuur waarbij je alle relevante personen op geregelde basis spreekt. We noemen dat een 'coaching structuur'.

Een coaching structuur bestaat uit

 • Periodiek geplande gesprekken tussen manager en werknemers
 • Periodiek geplande gesprekken tussen manager en andere managers
 • Een bekende en effectieve agenda voor de gesprekken
 • Een consequente manier van opvolging
 • Mogelijkheden tot coaching op persoonlijk en werk-inhoudelijk niveau

Het resultaat is meer betrokkenheid, meer mogelijkheden tot hulp en sturing en het voorkomen van brandjes. Door het verhoogde contact en de duidelijke structuur zul je als manager minder last hebben van ad-hoc situaties. Dat zorgt dat je meer sturend kunt managen en meer focus hebt voor inhoudelijk werk. Ook zullen mensen zich meer betrokken voelen en beter presteren.

Wat gaan we doen?

We gaan de volgende dingen doen om de coaching structuur te implementeren.

 1. We beginnen met een kennismaking en een toelichting op coaching structuren
 2. Vervolgens analyseren we de huidige situatie en kijken wat de beste aanpak is om de coaching structuur te implementeren
 3. Hierna worden de betrokken managers bijgepraat en getraind om de coaching structuur in de praktijk te brengen. Hierbij gaan we in op de achtergrond van coaching, verschillende typen medewerkers, de manieren waarop je medewerkers kunt coachen, het opzetten van een goede agenda en het belang van grenzen. Tenslotten behandelen we verschillende praktische voorbeeldsituaties en hoe je daar als manager het beste mee om kunt gaan.

En verder

 • We gaan -indien relevant- speciaal in op het coachen van managers, omdat dit anders werkt dan het coachen van medewerkers
 • Ik begeleid de communicatie naar medewerkers
 • Ik begeleid de implementatie van de coaching structuur. Dat gebeurt door verschillende terugkoppelmomenten met het management maar eventueel ook door bij gesprekken aanwezig te zijn of door gesprekken achteraf te analyseren

Aanvullend kan ik eventueel ook met individuele coaching of teamcoaching assisteren als dat relevant is.

Kosten

De kosten voor het opzetten en implementeren van een bedrijfsbrede coaching structuur hangen af van de specifieke situatie en wensen. Neem contact op voor meer informatie!

Informatie aanvragen