Werk aan tafel

Medewerkers checkup

Checkup voor alle medewerkers

Organisaties willen graag hun doelen bereiken, en dat betekent dat medewerkers productief en gemotiveerd moeten zijn. Want als medewerkers het -terecht of onterecht- af laten weten, dan is dat niet alleen slecht voor de sfeer maar ook voor de resultaten en uiteindelijk voor de omzet.

Dat betekent dat het belangrijk is om te weten wat er bij alle medewerkers speelt en daar op in te spelen. Om op persoonlijk niveau het werkgeluk, de motivatie en de productiviteit hoog te houden. Want alleen dan haal je het maximale uit je mensen en uit je onderneming.

Maar weet jij als manager nu écht wat er speelt bij je medewerkers?

Waarom dat niet vanzelf gaat

De meeste managers vragen wel eens aan hun medewerkers hoe het gaat, en dat is natuurlijk mooi. Maar vaak zijn die gesprekken ad-hoc, reactief, ongestructeerd en kort. Vervolgens is er al snel weer de waan van de dag die actieve opvolging in de weg zit.

Ook zijn de formele 'doelengesprekken' en 'beoordelingsgesprekken' niet echt een geweldig moment om diep in te gaan op het persoonlijke reilen en zeilen van mensen. Ten eerste helpt het formele en doelgerichte karakter niet mee om een vriendelijk en diep gesprek te hebben en ten tweede is er vaak niet voldoende tijd.

Daarbij is niet elke manager even geschikt als coach. Andersom is er vanuit de medewerker soms de neiging om een gewenst antwoord te geven in plaats van het open verhaal, zeker als de manager onderdeel is van het waargenomen probleem van de medewerker.

Succesvolle checkup met een coach

De manier om weer op het juiste niveau te komen is door te beginnen met het voeren van een goed en open gesprek met alle medewerkers. We noemen dat ook wel een 'medewerkers checkup'.

De manier om een succesvolle checkup te doen voor alle medewerkers is om samen te werken met een professionele coach. Deze helpt om de checkup optimaal vorm te geven en neemt je werk uit handen in de voorbereiding en uitvoer. Er wordt je geleerd om te letten op de verschillende typen medewerkers, de gespreksagenda, communicatie en coaching tools.

Ook voert de coach -indien gewenst- zelf een aantal gesprekken met medewerkers. In deze gesprekken krijgen de medewerkers extra de ruimte om open hun verhaal te doen, los van verwachtingen of oordeel.

Na de gesprekken wordt er geadviseerd over opvolging op groeps- of individueel niveau. Het doel is om de motivatie en productiviteit bij iedereen zo hoog mogelijk te krijgen. Op die manier wordt er op een serieuze en positieve manier resultaat geboekt. Want het verhogen van het potentieel van de medewerkers leidt tot meer bedrijfs-productiviteit en omzet.

Zo'n checkup is dus niet alleen goed voor de mensen maar verdient zichzelf terug.

Informatie aanvragen

Inhoud van de checkup

De checkup gebeurt in nauwe samenwerking met het management en sluit aan op de doelen die de organisatie heeft. De gesprekken worden uitgevoerd door het management, andere collega's en/of door mij. Na de gesprekken wordt een actielijst geformuleerd voor mogelijke opvolging. In de praktijk ziet zo'n traject er als volgt uit.

  • Management kennismaking en voorbespreking
  • Training rondom gespreksvoering (typen medewerkers, gespreksagenda, communicatie en coaching tools)
  • Gezamenlijk vormgeven en plannen van de gesprekken
  • Individuele gesprekken van 60 minuten met elke medewerker
  • Management nabespreking inclusief suggesties voor verdere communicatie en opvolging

Tijdens de gesprekken die door mij worden uitgevoerd, worden waar mogelijk al direct tips gegeven voor meer werkgeluk en een hogere productiviteit. Het doel is dat medewerkers met meer plezier, vitaliteit en motivatie aan het werk zijn, en dat dat ook doorwerkt in een beter bedrijfsresultaat!

Kosten

De kosten voor de checkup zijn €500 (ex BTW) basis + €100 (ex BTW) per deelnemende medewerker.

Maak nu gebruik van de medewerker checkup!

Verdieping middels teamcoaching

Wil je na de checkup nog verder komen op het gebied van samenwerken en productiviteit? Dan is het aanbevolen om ook de module teamcoaching af te nemen. Klik hieronder voor meer informatie.

Teamcoaching →

Bedrijfsbrede coaching structuur

Wil je verder gaan dan een éénmalige checkup en zorgen dat je consistent meer en beter contact hebt met je medewerkers? Ga dan voor het opzetten van een bedrijfsbrede coaching structuur. Klik hieronder voor meer informatie.

Bedrijfsbrede coaching structuur →