Zakelijk

Wil je meer positieve energie, productiviteit en betere communicatie in jouw organisatie?

Thema's als geluk, energie, zingeving, communicatie en coaching spelen een belangrijke rol op de werkvloer. Dat wordt vooral duidelijk als je bedenkt hoe je organisatie eruit zou zien als ze ontbreken. Dan krijg je negatieve energie, lage betrokkenheid en slechte sfeer, en die helpen niet mee om een organisatie succesvol te maken.

Ik help graag mee om dat te voorkomen of op te lossen. Onderstaand vind je de diensten die ik aanbied.

1

Vinger aan de pols voor thuiswerkende medewerkers

In coronatijden is er nogal wat veranderd. Als organisatie moeten we creatief zijn als het gaat om acquisitie, verkoop en uitvoering. Maar ook voor de medewerkers is er veel veranderd. Niet alleen het ontbreken van de normale collegiale contacten maar ook het werken vanaf de thuissituatie, urenlang videobellen en kinderen op de achtergrond.

Niet alle medewerkers kunnen even goed omgaan met de nieuwe situatie. Zeker ouders met jonge kinderen hebben het vaak moeilijk. Niet alleen omdat kinderen kunnen afleiden van het werk maar ook nog eens vanwege alle extra taken die de ouders hebben nu de scholen dicht zijn. Dat heeft impact op medewerkers, en van daaruit ook impact op de organisatie.

Daarom is het goed om bij al die medewerkers de vinger aan de pols te houden. Uiteraard door te vragen hoe het gaat, maar ook om vervolgens een stuk coaching en begeleiding te bieden als dat nodig is.

Ik help graag om dit stukje betrokkenheid en coaching op een goede manier vorm te geven. Dat doen we door eerst de medewerkers op een fijne manier te benaderen en vervolgens een actielijst te maken met opvolging. Die lijst kan variëren van hele praktische zaken zoals het aanschaffen van een goede bureaustoel of noise-cancelling koptelefoons tot een aantal individuele coaching gesprekken over hoe je meer rust krijgt in het gezinsleven of het meeste resultaat haalt als je werkt op afstand. Of wat dacht je van een gezellige online quiz of leuke attentie richting de medewerkers. Dat klinkt laatste klinkt heel eenvoudig, maar daar heb je alleen maar iets aan als je het ook daadwerkelijk doet!

Meer informatie rondom thuiswerken

2

Meer positieve energie en productiviteit op de werkvloer

Als organisatie wil je productief zijn: je hebt doelen en die wil je bereiken. Dat gaat echter niet altijd even makkelijk. Daar zijn uiteraard allerlei redenen voor, maar ook negatieve energie en lage betrokkenheid een belangrijke hobbel zijn richting je ambities.

En dat speelt wellicht meer dan je denkt. Slechts 21% van de werknemers is betrokken op het werk. De andere 79% zijn niet alleen vaker ziek maar hebben ook een lagere productiviteit en maken meer fouten. Dat is niet fijn voor de medewerker, niet fijn voor collega's en niet fijn voor de klanten en omzet.

Tijd om dat op te lossen. We doen een aantal workshops en maken samen een plan om blijvend meer positieve energie en betrokkenheid te genereren.

Daarbij betrekken we de persoonlijke situatie van medewerkers, werken aan meer positieve sfeer maar denken ook aan de werkomgeving, werkdruk, missie en doelen, inzicht in prestaties, groeimogelijkheden en onderlinge coaching (zie ook onder). Samen zoeken we vervolgens naar de juiste opvolging om een blijvend resultaat te bereiken.

Meer energie en productiviteit

3

Opzetten van een consistente coaching

Misschien ken je het wel: de manager die met elke medewerker één keer per jaar zijn doelen bespreekt en aan het eind van datzelfde jaar een 'beoordelingsgesprek' heeft. In dat beoordelingsgesprek wordt dan geëavalueerd over doelen die inmiddels niet meer relevant zijn, en wordt beoordeeld op basis van vooral het onderbuikgevoel van de manager. Verder is de manager heel druk en voelt het vanuit de medewerkers alsof ze de manager alleen zien als er iets mis is.

Dat kan beter.

Frequente gesprekken en open en helpende communicatie zijn essentieel voor de motivatie en het succes van een organisatie. Daarom is het opzetten van een coaching systeem bijzonder nuttig. Zo'n systeem bestaat uit frequente gesprekken tussen manager en de werknemers, een duidelijke agenda voor de gesprekken en goede training voor de managers om die gesprekken te voeren. Het resultaat is meer betrokkenheid, meer mogelijkheden tot hulp en sturing en het voorkomen van brandjes en de 'heb je even'-gesprekjes die niet helpen voor focus, en dus niet goed zijn voor de organisatie.

We doen een aantal workshops om een coaching systeem op te zetten en af te stemmen op de organisatie. Daarna help ik om de coaching in de praktijk goed toe te passen, eventueel door bij gesprekken aanwezig te zijn of door gesprekken achteraf te analyseren.

Ik wil bedrijfsbrede coaching