Zakelijk

Zakelijk groeien door focus op mensen

Het recept om als organisatie succesvol te zijn bestaat volgens mij uit twee dingen.

  • Een goede waardepropositie met een dienst of product waar klanten echt iets aan hebben
  • Gemotiveerde en kundige medewerkers die de juiste dingen doen om de klant blij te maken

Ik help organisaties met beide. Eerst zorgen we voor een scherpe visie, missie en waardepropositie. Daarna houden we ons bezig met het vinden en aannemen van de juiste mensen, het werken aan menselijke groei, werkgeluk en het benutten van potentieel. Zodat -binnen de mogelijkheden- de meeste waarde wordt toegevoegd voor organisatie en klant.

Ik werk daarbij vanuit mijn ervaring als ondernemer en trainer/coach.

1. Visie en missie

Drie dagdelen€1200 euroVoor managers of aandeelhouders

De eerste stap naar succes als organisatie is te weten welk probleem je me elkaar oplost. Wat wil je bereiken in deze wereld en wat is de rol van de organisatie daarin? Een visie en missie omschrijven de droom en toegevoegde waarde op een mooie kernachtige manier.

Ik help organisaties om in drie dagdelen hun visie en missie te definiëren en helder op te schrijven.

Een duidelijke visie en missie levert veel op.

  • Het geeft richting en maakt het makkelijker om beslissingen te nemen
  • Het biedt zingeving en verbinding onder werknemers
  • Het zorgt onder de streep gemiddeld voor 10% meer productiviteit en winst

Informatie aanvragen

2. Waardeproposities

Twee dagdelen€800 euroVoor managers en teamsOok te doen als teamactiviteit voor €400

Waardeproposities zijn de detaillering van de visie en missie en omschrijven concreet welke diensten en producten de organisatie aanbiedt. In twee workshops zetten we bestaande waardeproposities scherper neer en ontwerpen we -eventueel met het hele team- mogelijke nieuwe producten of diensten. Daarvoor gebruik ik het bewezen Business Model Canvas en Value Proposition Canvas van Strategyzer.

Het ontwerpen van waardeproposities is ook erg geschikt als teamactiviteit voor één dagdeel. Eerst geef ik uitleg over hoe een businessmodel en waardepropositie werkt. Daarna bedenken we in kleinere groepen een serie mooie nieuwe producten of diensten. Na een aantal korte presentaties en een stemmingsronde worden een select aantal ideeën verder uitgewerkt. Wie weet het nieuwe gouden ei van jullie organisatie!

Informatie aanvragen

Wanneer visie, missie en waardepropositie helder zijn, is de volgende vraag vaak: hoe gaan we daar met elkaar invulling aan geven? En hoe zorgen we er voor dat dat op een fijne manier gebeurt, zodat mensen zich enthousiast, gemotiveerd en betrokken voelen?

Enthousiasme en motivatie

Ik geloof dat enthousiasme en motivatie in elke organisatie belangrijk zijn. Omdat van daaruit de beste resultaten worden geboekt. Daarom houd ik me graag bezig met natuurlijke motivatie en enthousiasme, en het bevorderen daarvan.

De eerste winst voor natuurlijk enthousiasme is een inspirerende visie en missie waar je met elkaar in gelooft en enthousiast van wordt.

Daarbij mag het duidelijk zijn dat je mensen niet kunt dwingen om enthousiast te zijn over een visie, product of dienst. Maar een fijne visie helpt enorm. Dat geldt zeker in de werving waar je nu mensen aantrekt die het enthousiasme over visie en missie met je delen.

Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat er ook altijd werknemers zijn die niet warm worden van de visie of missie. Of zij vinden bijvoorbeeld het contact met collega's of de inhoud van hun werk veel belangrijker. Het is de kunst om als organisatie ook aan die behoeften invulling te geven. Uiteindelijk gaat het er om dat mensen enthousiast en gemotiveerd zijn in het werk wat ze doen, en tegelijkertijd aansluiten op wat de organisatie wil bereiken.

Mijn specialisme: win-win

Het is mijn specialisme om de overlap tussen organisatie-doelen en natuurlijk enthousiasme te vinden en te benutten. Daarmee bedoel ik dat we werken vanuit de visie en doelen van de organisatie en die invullen met hulp van de natuurlijke motivatie van mensen. Bijvoorbeeld door mensen meer te betrekken bij visie en missie, ze de juiste aandacht of vertrouwen te geven of ze op de juiste plek in de organisatie te zetten, met de juiste collega's en het juiste werk.

Als mensen vervolgens werken vanuit motivatie gebeuren er mooie dingen. Ontwikkeling en samenwerking komen dan voort vanuit willen in plaats van moeten. Dat zorg naast concrete resultaten ook nog eens voor een fijne sfeer en maakt de organisatie een aantrekkelijke plek om te werken.

Hieronder vind je de diensten die ik aanbied op het gebied van werving, werkgeluk, groei en coaching.

Win win onderneming en werknemer

3. Werving

Twee dagdelen€800 euroVoor managers en HR

Ik help organisaties of HR in de hele wervingsprocedure middels praktische sessies om kandidaten te vinden die

  • Competent zijn en een hogere kans hebben op goede productiviteit en samenwerking
  • Goed passen bij de organisatie en daarmee enthousiast en gemotiveerd zijn

Informatie aanvragen

4. Werkgeluk

Basispakket 3 dagdelen€1200 euroVoor managers en HR

Ik help organisaties of HR middels een traject om het werkgeluk te verhogen. Dat doen we onder andere door

  • De juiste randvoorwaarden te creeëren voor onderlinge gezelligheid, vertrouwen en samenwerking
  • Mensen dichter bij elkaar te brengen en samen te laten werken op basis van vertrouwen, waarden en visie. Zie ook teamcoaching
  • Te achterhalen welke factoren op dit moment zorgen voor verloop en te helpen die positief te beïnvloeden

Informatie aanvragen

5. Groei en ontwikkeling

MaatwerkWerken vanuit natuurlijke motivatieIntegrale aanpak: training en coaching sluit aan op behoeften en praktijk

Ik help organisaties of HR middels een aantal praktische sessies om mensen te motiveren voor groei en ontwikkeling. En vervolgens om de juiste training en coaching aan te bieden die daar invulling aan geeft.

Informatie aanvragen

Ook bied ik zelf training en coaching aan.

Meer informatie over training en coaching →

6. HR indivuele coaching

Individuele coachingLange termijn focusVoor HR

Of je het nou HR of P&O noemt, jij bent bezig met mensen. Dan wil je niet al je tijd besteden aan sollicitaties en verloop, maar ook zorgen dat mensen het naar hun zin hebben en dat hun potentieel voor de organisatie optimaal benut wordt. En dan wil je ook niet alleen maar bezig zijn met urgente spoedjes, maar juist tijd besteden aan de belangrijke lange-termijn zaken zoals groei en ontwikkeling.

Door middel van individuele coaching help ik je om meer te doen met de dingen die jij echt mooi en belangrijk vindt.

Informatie aanvragen

Contact opnemen

Heb je algemene vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact met me op via onderstaand formulier.