Zakelijk

Wil je meer positieve energie, productiviteit en betere communicatie in jouw organisatie?

Thema's als geluk, energie, zingeving, communicatie en coaching spelen een belangrijke rol op de werkvloer. Dat wordt vooral duidelijk als je bedenkt hoe je organisatie eruit zou zien als ze ontbreken. Dan krijg je negatieve energie, lage betrokkenheid en slechte sfeer, en die helpen niet mee om een organisatie succesvol te maken.

Ik help graag mee om dat te voorkomen of op te lossen. Onderstaand de producten die ik momenteel aanbied.

1

Zakelijke workshops "Positieve energie en productiviteit op de werkvloer"

Als organisatie wil je productief zijn: je hebt doelen en die wil je bereiken. Echter kunnen negatieve energie en lage betrokkenheid een belangrijke hobbel zijn richting je ambities.

En dat speelt wellicht meer dan je denkt. Slechts 21% van de werknemers is betrokken op het werk. De andere 79% zijn niet alleen vaker ziek maar hebben ook een lagere productiviteit en maken meer fouten. Dat is niet fijn voor de medewerker, niet fijn voor collega's en niet fijn voor de klanten en omzet.

We doen één of meerdere workshops en maken samen een plan om blijvend meer positieve energie en betrokkenheid te genereren.

We betrekken hierbij de persoonlijke situatie van betrokken medewerkers, werken aan meer positieve sfeer maar denken ook aan de werkomgeving, werkdruk, missie en doelen, inzicht in prestaties, groeimogelijkheden en onderlinge coaching (zie ook onder). Samen zoeken we vervolgens naar de juiste opvolging en veranderingen van situatie en gedrag om een blijvend resultaat te bereiken.

Ik wil meer positieve energie en productiviteit

2

Opzetten van een goed coaching systeem

Misschien ken je het wel: de manager die met elke medewerker één keer per jaar zijn doelen bespreekt en aan het eind van datzelfde jaar een 'beoordelingsgesprek' heeft. In dat beoordelingsgesprek wordt dan geëavalueerd over doelen die inmiddels niet meer relevant zijn, en op basis van niet meer data dan het onderbuikgevoel van de manager. Verder is de manager heel druk en voelt het vanuit de medewerker alsof je de manager alleen ziet als er iets mis is.

Dat kan beter.

Frequente gesprekken en open en helpende communicatie zijn essentieel voor de motivatie en het succes van een organisatie. Daarom is het opzetten van een coaching systeem bijzonder nuttig. Zo'n systeem bestaat uit frequente gesprekken tussen manager en de werknemers, een duidelijke agenda voor de gesprekken en goede training voor de managers om die gesprekken te voeren. Het resultaat is meer betrokkenheid, meer mogelijkheden tot hulp en sturing en het voorkomen van brandjes en de 'heb je even'-gesprekjes die niet helpen voor focus, en dus niet goed zijn voor de organisatie.

We doen één of meerdere workshops om het coaching systeem toe te lichten en af te stemmen op de organisatie. Daarna help ik om de coaching in de praktijk goed toe te passen en uit te voeren, eventueel door bij gesprekken aanwezig te zijn of door gesprekken achteraf door te nemen.

Ik wil een goed coaching systeem